Retentio startades 2015 och de flesta av våra kunder är små till medelstora aktiebolag. Vi är en Srf Auktoriserad redovisningsbyrå och vårt kontor ligger i Johanneshov i Stockholm.
Med de förutsättningar som idag finns att helt digitalisera sin redovisning har vi specialiserat oss på att hjälpa kunderna med digitaliseringsprocessen och att effektivisera sin bokföring och få bättre kontroll på företagets resultat. Vårt ledmotiv är att hålla bolagens (digitala) ekonomi i balans.
Vi är totalt fem redovisningskonsulter varav två är auktoriserade redovisningskonsulter samt en är både auktoriserad redovisningskonsult och certifierad affärsrådgivare. Våra medarbetare har en lång erfarenhet inom redovisning både som anställda på stora och små företag och som egna företagare.

Retentio Ekonomi & Redovisning AB är en redovisningsbyrå som är lokaliserad i Johanneshov i Stockholm. Vi inriktar oss på mindre och medelstora aktiebolag.
Vi är en Srf Auktoriserad redovisningsbyrå.

Information om tjänster

Vi hjälper företag att strukturera upp, digitalisera och få kontroll på sin ekonomi.
Vi anpassar vårt samarbete med kunderna där vi gemensamt tar fram en plan för att erbjuda en effektiv tjänst med hög kvalité.
Vi erbjuder:

  • Löpande bokföring
  • Lönehantering
  • Deklaration
  • Rapportering
  • Bokslut
  • Årsredovisning
  • Rådgivning
  • K10-blankett

Information om anställda

Karin

Karin – Auktoriserad Redovisningskonsult och Certifierad Affärsrådgivare

Teres

Teres – Auktoriserad Redovisningskonsult

Caroline

Caroline – Auktoriserad Redovisningskonsult

Anton

Anton – Redovisningskonsult

Isabel

Isabel – Redovisningskonsult