Välkommen till Retentio; er bokföringsbyrå i Stockholm! Vi erbjuder bokföring för både egenföretagare, större och mindre firmor i Stockholm. Hos oss kan ni anlita oss för tjänster för er årsredovisning, bokslut, deklaration, lönehantering och rapportering, förutom för löpande bokföring.

Tycker ni att det är trist med administration av er företagsekonomi? Skulle ni vilja få mer tid för annat, som arbete med det som är kärnan i er verksamhet? Då ska ni anlita Stockholms bästa bokföringsbyrå Stockholm!

Er bokföringsbyrå i Stockholm

Vi är en liten och familjär bokföringsbyrå i Stockholm och vi är auktoriserade. För oss har det varit självklart att bli en Srf auktoriserad byrå och arbetar enligt REX; Svenska standard för redovisningsuppdrag. Allt vårt arbete genomsyras av god redovisningssed och vi följer naturligtvis alla lagar och regler för bokföring som godkänts av Bolagsverket, Skatteverket och andra myndigheter. Är ni till exempel en finansiell firma så lyder vi även under Finansinspektionens överinseende.

Med oss som din bokföringsbyrå i Stockholm har ni er företagsekonomi i balans. Det är det som Retentio – vårt företagsnamn – betyder. Retentio är ett spin-off på latin och betyder balansera/bibehålla. Det är så vi arbetar. Med vår bokföring kommer ni att kunna hålla företagets ekonomi i balans. Som ni som är företagare säkerligen vet, är det av största vikt att ekonomin har en god balans mellan intäkter och utgifter, mellan vinst och betalning och inte har röda siffror i bokslutet.

Balans på era siffror

Vi kan alla regler för momsbetalningar, skattebetalningar, årsredovisningar och deklarationer. Anlitar ni oss får ni genomarbetade verksamhetsberättelser för er årsredovisning. Vi erbjuder bokföring som är så transparent så att ni alltid ser ert företags siffror, något som vi har full kontroll över.

Sedan 2015 har vi arbetat i Stockholm och har redan nu många nöjda kunder, varför inte bli nöjda kunder ni med? Bland våra kunder hittar du allt från mindre till större kunder. Och vi växer hela tiden, i takt med att våra kunder ser att vi arbetar med stor noggrannhet, omsorg om våra kunders bokföring. Vi ser det som vårt ansvar att våra kunder har en företagsekonomi som är i balans. Och ser vi brister så vill vi gärna hjälpa till med rådgivning som förbättrar företagets ekonomi.

Er partner för en god ekonomi

Med oss som er bokföringsbyrå i Stockholm får ni en bokföringspartner som kan ge goda råd om er ekonomi på företaget. Vi har stor erfarenhet från bokföring och kan därmed se vad som kan förbättras och minska onödiga kostnader och maximera vinsten. Allt för att ni ska ha god balans på er bokföring i Stockholm.

Vårt bokföringsbyrå i Stockholm finns i södra delen av Stockholm, i Johanneshov. Dit är ni alltid välkomna för att diskutera ett upplägg för våra tjänster som er bokföringsbyrå i Stockholm!

Tar ni kontakt med oss så är ni välkomna att berätta för oss om era önskemål som er bokföringsbyrå i Stockholm!

Vi skriver avtal där det tydligt framgår vad ni kan förvänta er av oss. Där beskriver vi också vad som ingår och vad vi kan erbjuda.
Ni ger oss allt underlag som vi behöver för en bokföring som löper årsvis.
Vi ger er inloggning till Fortnox, ett bokföringsprogram som vi arbetar med och som är online.
Ni får ständig tillgång till hela er bokföring och kan direkt se att allt är bokfört, om någon faktura är betald och hur siffrorna ser ut varje månad.

Vill ni det kan vi även hantera era löner, göra bokslut, kvartalsrapporter, deklarationer och årsredovisning.

Anlita oss som er bokföringsbyrå i Stockholm!